bigslide1

» Overenskomst med den danske sygesikring

» Behandlingsaftaler med de fleste sundhedsforsikringer

bigslide2

» Overenskomst med den danske sygesikring

» Behandlingsaftaler med de fleste sundhedsforsikringer

bigslide3

» Overenskomst med den danske sygesikring

» Behandlingsaftaler med de fleste sundhedsforsikringer

Kvalitet

Patienttilfredshedsundersøgelse

Vi har mellem den 1/5-31/7 udført en kvalitetsundersøgelse blandt vores patienter. Dette er gjort vha. et spørgeskema som spørger ind til personale, lokaler, klinikførelse, konsulatationssekvens, kontakt og overordnet oplevelse. Patienterne har scoret spørgsmålene på en skala fra 1 – 5, hvor 1 er særdeles utilfredsstillende og 5 er særdeles tilfredsstillende. Der er i den afdækkede periode kommet 17 besvarelser og den gennemsnitlige besvarelse fordeler sig som følger:

  • Oplevelsen af interaktion med personale: 4,8
  • Oplevelsen af klinikkens lokaler: 4,3
  • Oplevelsen af klinikførelse: 4,7
  • Oplevelsen af konsultationssekvensen: 4,6
  • Oplevelsen af kontaktmuligheder: 4,7
  • Overordnet oplevelse af klinikken som helhed: 4,7

Klinikkens kvalitetsgennemsnit på en skala fra 1 – 5 ligger derfor omkring 4,6.

 

Akkreditering